Installs 30 Days
54,553
Total Installs
1,258,008
MAU
109,100
Weekly Active Users
38,185

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 11,543

Information

What`s new

- Sửa lỗi, cải thiện hiệu năng trò chơi.
- Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

PermissionsLearn more