Installs 30 Days
6,268
Total Installs
1,749,003
MAU
12,536
Weekly Active Users
4,388

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Keywords

jin
#17
(=)
pwi
#8
(=)
voa tieng viet
#20
(=)

Audience

Reviews 42,175

Information

What`s new

- Mở tính năng Đăng Long Chiến
- Mở tính năng Tu Luyện Ẩn
- Mở tính năng Luyện hóa trang bị
- Mở Cấp độ 160 : thêm trang bị và phụ bản cấp 160
- Mở giới hạn thần khí cấp 7
- Mở giới hạn khí linh
- Mở giới hạn Tháp Lịch Luyện
- Thêm thú cưỡi mới
- Và nhiều ưu hóa khá

PermissionsLearn more