Installs 30 Days
0
Total Installs
576,186
MAU
288,092
Weekly Active Users
100,832

Traffic

App Was Removed From Play Store

Audience

Ad Creatives

Reviews 9,376

Information

What`s new

- Mở giới hạn cấp độ Giai 11 và Giai 12 cùng danh hiệu, ngoại hình mới của 4 class nhân vật
- Mở giới hạn Cường hóa, kỹ năng nhân vật lên 600
- Mở giới hạn tiến cấp sủng vật
- Thêm 2 trợ thủ mới với chỉ số vượt trội
- Thêm Thánh thú Thiên ứng long mã
- Cùng nhiều tính năng mới, thay đổi, điều chỉnh tính năng.

PermissionsLearn more

Export To SalesForce