Installs 30 Days
4,773
Total Installs
1,002,472
MAU
9,546
Weekly Active Users
3,341

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

Reviews 16,214

Information

What`s new

- Lấy 1 địch trăm – chiến trường khốc liệt
- Hệ thống càn khôn - tăng sức phòng thủ
- Chế tác danh hiệu – thoả sức sáng tạo
- Clone Quá vật – Hoá thân thành Boss
- Hệ thống làm đẹp, mãn nhãn người chơi

Screenshots

PermissionsLearn more